Podblanické farmářské trhy již neprobíhají. Zájemci o prodej na Žižkově náměstí ve Vlašimi se mohou obracet přímo na městský úřad.